Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της σχολής επικοινωνήστε με την γραμματεία